FaceBook

Ochrona

Każde dziecko ma prawo do ochrony przez przemocą, wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem. Niestety, miliony dzieci na całym świecie, niezależnie od pochodzenia, wieku czy wyznawanej religii, są na co dzień ofiarami wyzysku i nadużyć.

Niektóre z nich są szczególnie narażone na przemoc - z powodu płci, rasy, pochodzenia etnicznego, czy ze względu na status ekonomiczny. Bardziej zagrożone są dzieci niepełnosprawne, osierocone, należące do mniejszości etnicznych bądź grup, które w danym społeczeństwie są marginalizowane. Negatywnym czynnikiem jest ubóstwo, a także katastrofy naturalne, konflikty zbrojne i związane z nimi przymusowe migracje ludności.

Miliony dzieci są zmuszane do pracy, w tym najgorszej jej formy, czyli czynnego udziału w konfliktach zbrojnych. Wiele tysięcy staje się ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego lub szkodliwych tradycyjnych praktyk, takich jak obrzezanie bądź zmuszanie do wczesnego małżeństwa.

Ochrona dzieci jest kluczowa dla ich przetrwania i rozwoju. Dzieci pozbawione opieki nie uczęszczają do szkoły, są narażone na fizyczne i psychiczne wykorzystywanie.

Jednym z priorytetów UNICEF jest podjęcie wszelkich starań, aby dzieci mogły żyć i rozwijać się w bezpiecznym środowisku. Na całym świecie organizacja prowadzi szereg programów, których celem jest dodarcie z pomocą do dzieci doświadczających przemocy i będących ofiarami wykorzystywania.

Galeria - Ochrona

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.