FaceBook

Edukacja

Podstawowa edukacja i równość płci

Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka. Dostęp do właściwej jakości kształcenia warunkuje rozwój zarówno pojedynczych jednostek, jak i całego społeczeństwa. Edukacja pozwala dzieciom wyrwać się z kręgu ubóstwa i daje szansę na lepszą przyszłość. Szkoła zapewnia dzieciom możliwość odpowiedniego dla ich wieku rozwoju psychicznego i fizycznego, a także pozwala dłużej cieszyć się dzieciństwem.

Niestety, nadal 67 milionów dzieci na świecie nie uczęszcza do szkoły. Odsetek dzieci kontynuujących naukę na poziomie średnim jest jeszcze niższy. Dobrą wiadomością jest fakt, że w większości regionów znikają dysproporcje w dostępie do edukacji pomiędzy chłopcami a dziewczętami w wieku szkolnym.

Na całym świecie UNICEF prowadzi programy, których celem jest zmniejszenie liczby dzieci pozostających poza system edukacji. Ich specyfika jest dostosowana do danego kraju, jego uwarunkowań historycznych i lokalnych, poziomu rozwoju i obyczajowości. Zadaniem niektórych z nich jest doprowadzenie do zniesienia opłat za szkołę. Inne skupiają się na wyrównaniu szans dziewcząt. Wiele programów prowadzonych jest w miejscach kryzysów humanitarnych, gdzie dzieci zmuszone były przerwać naukę. UNICEF wspiera także najuboższe rodziny, których nie stać na zapewnienie dzieciom edukacji.

Galeria - Edukacja

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookies, z których niektóre dane mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.